ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Бюджет и отчети

Прикачени документи

Отчет на бюджета първо тримесечие 2024 г.
Утвърден начален бюджет 2024 г.
Годишен отчет на бюджет 2023 г.
Отчет на бюджета четвърто тримесечие 2023 г.
Отчет на бюджета третото тримесечие 2023 г.
Отчет на бюджета второто тримесечие 2023 г.
Отчет на бюджета първо тримесечие 2023 г.
Утвърден начален бюджет 2023 г.
Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 г.
Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2022 г.
Отчет на бюджета за второто тримесечие 2022 г.
Отчет на бюджета първо тримесечие 2022 г.
Утвърден начален бюджет 2022 г.
Годишен отчет на бджет 2021г
Отчет ІV тримесечие на 2021г
Отчет ІІІ - то тримесечие 2021г
Отчет за II-ро тримесечие 2021г.
Отчет за I-во тримесечие 2021г.
Утвърден начален бюджет 2021г.
Годишен отчет на бюджет 2020г.
Отчет за IV-то тримесечие 2020г.
Отчет за III-то тримесечие 2020г.
Отчет за II-ро тримесечие 2020г.
Отчет от програма за 1-во тримесечие 2020г.
Отчет за I-во тримесечие 2020г.
Утвърден начален бюджет 2020г.
Отчет за IV-то тримесечие 2019г.
Отчет за III-то тримесечие 2019г.
Отчет за II-ро тримесечие 2019г.
Отчет за I-во тримесечие 2019г.
Утвърден начален бюджет 2019г.