ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Правилници и програми

Прикачени документи

Етичен кодекс на ОУ "Васил Априлов" за учебната 2022/2023 година
Мерки за повишаване на качеството на образование в Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2022/2023 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2022/2023г
Правилник за дейността на Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2022/2023г
Стратегия за развитие на Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2022/2023г
Годишен план за учебната 2022 - 2023 година
Стратегия за развитие на Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2021/2022г
Правилник за дейността на Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2021/2022г
Годишен план за учебната 2021/2022 година
Етичен кодекс на Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2021/2022г
Мерки за повишаване на качеството на образование в Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2021/2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2021/2022г
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 година