ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Ден на грамотността

          На 02.03.2023г.  в Основно училище „Васил Априлов“ с. Голеш беше проведен Общински празник „Ден на грамотността“. В него взеха участие ученици от ІІ - ІV клас на ОУ „Цанко Церковски“ с. Средище, ОУ „Черноризец Храбър“ с. Кайнарджа и ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш.  

         Гости на празника бяха госпожа Пепа Лазарова Началник отдел „ОМДК“ в РУО – Силистра, госпожа Бонка Йорданова – Секретар на общ. Кайнарджа, госпожа Таня Иванова – Заместник – директор на ОУ „Цанко Церковски“.

         Гостите и участниците бяха посрещнати с питка и шарена сол на всички бяха раздадени медальони с емблемата на празника. Госпожа Елена Янкова - Директор на ОУ „В. Априлов“ поздрави с „Добре дошли“ гостите, като пожела хубав празник, весели емоции и преживявания. Учениците от училището домакин също отправиха своя поздрав с музикална програма. Участниците бяха разпределени по класове в празнично украсени класни стаи. Там те участваха в различни забавни игри,  решаваха кръстословици, занимателни игрословици, срещнаха се с герои от приказки и отгатваха гатанки. Настроението беше приповдигнато. И въпреки, че игрите и заниманията нямаха състезателен характер, всички отбори се стараеха да бъдат първи и да се представят много добре, като показаха, че наистина са знаещи и грамотни.

         Госпожа Янкова връчи на всеки участник благодарствен адрес и торбичка с подаръци за спомен.

         Присъстващите си тръгнаха от ОУ „Васил Априлов“ с приповдигнато настроение и хубави емоции убедени, че са показали своите знания по български език, като си обещаха отново да се срещнат.

На 02.03.2023г.  в Основно училище „Васил Априлов“ с. Голеш беше проведен Общински празник „Ден на грамотността“. В него взеха участие ученици от ІІ - ІV клас на ОУ „Цанко Церковски“ с. Средище, ОУ „Черноризец Храбър“ с. Кайнарджа и ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш.  

         Гости на празника бяха госпожа Пепа Лазарова Началник отдел „ОМДК“ в РУО – Силистра, госпожа Бонка Йорданова – Секретар на общ. Кайнарджа, госпожа Таня Иванова – Заместник – директор на ОУ „Цанко Церковски“.

         Гостите и участниците бяха посрещнати с питка и шарена сол на всички бяха раздадени медальони с емблемата на празника. Госпожа Елена Янкова - Директор на ОУ „В. Априлов“ поздрави с „Добре дошли“ гостите, като пожела хубав празник, весели емоции и преживявания. Учениците от училището домакин също отправиха своя поздрав с музикална програма. Участниците бяха разпределени по класове в празнично украсени класни стаи. Там те участваха в различни забавни игри,  решаваха кръстословици, занимателни игрословици, срещнаха се с герои от приказки и отгатваха гатанки. Настроението беше приповдигнато. И въпреки, че игрите и заниманията нямаха състезателен характер, всички отбори се стараеха да бъдат първи и да се представят много добре, като показаха, че наистина са знаещи и грамотни.

         Госпожа Янкова връчи на всеки участник благодарствен адрес и торбичка с подаръци за спомен.

         Присъстващите си тръгнаха от ОУ „Васил Априлов“ с приповдигнато настроение и хубави емоции убедени, че са показали своите знания по български език, като си обещаха отново да се срещнат.