ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Онлайн езикова състезание

Онлайн езиково състезание „Опознай българския език“

            На 25.10.2023г. се проведе традиционното за нашето училище онлайн езиково състезание „Опознай българския език“. Участваха ученици от пети, шести и седми класове. Участниците показаха своите езикови умения като решаваха въпроси от областта на правописа, граматиката, лексиката и пунктуацията. Г-жа Курдоманова и     г-жа Великова изказаха благодарност към всички участници, чиито ентусиазъм и знания направиха състезанието възможно, защото всичко отминава, но пламъкът в детските очи днес, се превръща в огън и жажда за познание утре. Всеки участник получи грамота. А г-жа Ташева, заместник- директор на училището, награди с книжка представилите се най – добре ученици от всеки клас. А това бяха Себиле Мехмед от VII клас, Февзи Рейхан от VI клас и Фатмегюл Сали от V клас.