ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Тематична родителска среща "Този страшен V клас"

Тематична родителска среща „Този страшен пети клас!“

            На 26.10.2023г. с родителите на петокласниците се проведе тематична родителска среща „Този страшен пети клас!“. Гост на инициативата бе г-жа Елена Янкова, директор на училището. Като учители знаем колко големи са ползите за децата от ефективното общуване между нас и техните родители. Г-жа Курдоманова, класен ръководител на V клас, и г-жа Великова чрез мултимедийна презентация споделиха, че детето на 11 е истинско предизвикателство – както за себе си, така и за родителите и учителите, за всички. Учители и родители  разговаряха за трудностите на адаптацията при преминаването от един учител към много учители по различни предмети, за новата организация на учебния материал, свободното време и времето за учене, за навлизането в пубертета. Родители и учители стигнаха до извода, че точно сега петокласниците се нуждаят най-силно от безусловната им обич и подкрепа. Накрая родителите попълниха анкета, защото тяхното мнение е важно за нас, учителите.