ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Вътрешноинституционална квалификация