ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Графици

Прикачени документи

График класни и контролни ІІ срок на 2023 - 2024 учебна година
График класни и контролни І срок на 2023 - 2024 учебна година
График за консултации на учителите по предмети 2023 - 2023 г.
График за провеждане на часа за консултиране на родители 2023 - 2024 г.
Заповед за провеждане на втора поправителна сесия 2023 г. V и VІ клас
Заповед за провеждане на втора поправителна сесия 2023 г. VІІ клас
Заповед за провеждане на първа поправителна сесия 2023 г. VІІ клас
Заповед първа поправителна сесия 2023 г. V и VІ клас
График класни и контролни ІІ срок на 2022 - 2023 учебна година
График за провеждане на втори час по спортни дейности ІІ срок 2022 - 2023г
График за провеждане на допълнително обучение с ученици, които показват сериозни пропуски и необходимост от подкрепа 2022-2023г
График класни и контролни І срок на 2022 - 2023 учебна година
График за консултации на учителите по предмети 2022-2023г
График за провеждане на часа за консултиране на родители 2022 - 2023г
График за провеждане на втори час по спортни дейности І срок 2022 - 2023г
Заповед и график за провеждане на първа поправителна сесия
График за провеждане на учебния час по спортни дейности 2021 - 2022г
График за провеждане на допълнително обучение 2021 - 2022г
График класни и контролни ІІ срок на 2021 - 2022 учебна година
График за консултации на учителите по предмети ІІ срок 2021 - 2022г
График за провеждане на часа за консултиране на родителите ІІ срок 2021-2022г
График класни и контролни І срок на 2021 - 2022 учебна година
График за провеждане на часа за консултиране на родители І срок 2021 - 2022г
График за консултации на учителите по предмети І срок 2021 - 2022г