ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Планове и програми

Прикачени документи

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността 2023 - 2024 г.
Етичен кодекс на ОУ "Васил Априлов" за учебната 2023/2024 година
Стратегия за развитие на училището с ПЛАН за действие и финансиране за периода 2023/2024 учебна година - 2027/2028 учебна година
Вътрешни правила за подаване на сигнали по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Правилник за дейността на Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2023/2024г
Годишен план за учебната 2023/2024 година
Етичен кодекс на ОУ "Васил Априлов" за учебната 2022/2023 година
Мерки за повишаване на качеството на образование в Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2022/2023 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2022/2023г
Правилник за дейността на Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2022/2023г
Стратегия за развитие на Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2022/2023г
Годишен план за учебната 2022 - 2023 година
Стратегия за развитие на Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2021/2022г
Правилник за дейността на Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2021/2022г
Годишен план за учебната 2021/2022 година
Етичен кодекс на Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2021/2022г
Мерки за повишаване на качеството на образование в Основно училище "Васил Априлов" за учебната 2021/2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2021/2022г
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 година