ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Национално външно оценяване

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 

Х клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на

ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.