ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Училищни учебни планове

Прикачени документи

Училищен учебен план VІІ клас 2023/2024г
Училищен учебен план VІ клас 2023/2024г
Училищен учебен план V клас 2023/2024г
Училищен учебен план ІVклас 2023/2024г
Училищен учебен план ІІІ клас 2023/2024г
Училищен учебен план ІІб клас 2023/2024г
Училищен учебен план ІІа клас 2023/2024г
Училищен учебен план Іб клас 2023/2024г
Училищен учебен план Іа клас 2023/2024г
Училищен учебен план І клас 2022/2023г
Училищен учебен план ІІ клас 2022/2023г
Училищен учебен план ІІІ клас 2022/2023г
Училищен учебен план ІV клас 2022/2023г
Училищен учебен план V клас 2022/2023г
Училищен учебен план VІ клас 2022/2023г
Училищен учебен план VІІ клас 2022/2023г
Училищен учебен план V клас 2021/2022г
Училищен учебен план VІІ клас 2021/2022г
Училищен учебен план VІ клас 2021/2022г
Училищен учебен план ІV клас 2021/2022г
Училищен учебен план ІІІ клас 2021/2022г
Училищен учебен план ІІ клас 2021/2022г
Училищен учебен план І клас 2021/2022г