ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Приемно време на директора

ЕЛЕНА ЯНКОВА - Директор на ОУ "Васил Априлов"

Приемно време:

Всеки  работен ден от 10,30 часа до 12,30 часа