ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Занимания по интереси

Информация за публичните изяви

на клубовете за занимания по интереси

 

         През учебната 2023 – 2024 година са сформирани четири групи:

  • Клуб „Медик“ с включени 12 ученици от VІ клас с ръководител Стоянка Григорова;
  • Клуб „Мултимедиен свят“ с включени 10 ученици от V - VІІ клас с ръководител Сонгюл Хасан;
  • Клуб „Многознайко“ с включени 10 ученици от ІІ клас с ръководител Веселина Иванова;
  • Клуб „Футбол“ с включени 15 ученици от V - VІІ клас с ръководител Сердар Неври.

Учениците с ентусиазъм се включиха в дейностите на клубовете и с желание и ентусиазъм се включиха в популязиране на постиженията си с представителни изяви.

  • Ученците от клуб „Медик“ демонстрираха пред съучениците си и учителите придобитите умения за  Първа долекарска помощ.
  • Учениците от клуб „Футбол“ участваха в областно състезание -  

ІІ етап на ученически игри 2023/2024 г. по футбол за момчета 5- 7 клас.

Учениците се срещнаха с отбора на СУ ,,Васил Левски“ гр.Главиница  и победиха с резултат  2 – 0 и се класираха за полуфиналната фаза. Следващата среща бе  ОУ,,Иван Вазов“ гр. Силистра и падна с резултат 1- 0. Отборът се класира на ІV място и е награден с грамота.

  • Учениците от клуб „Мултимедиен свят“ работиха с много усърдие и вдъхновение, за да представят презентация, която да представят разнообразния живот в училище на своите съученици, учители. След приключването на презентацията, учениците от клуба раздадоха изработени от тях картички на присъстващите в публичната изява.
  • Учениците от клуб „Многознайко“ с ентусиазъм и вдъхновение представиха красотата на математиката.