ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

За родителите

Тематична родителска среща

На 10.11.2022г. за родителите на ученици в VІІ клас се проведе тематична родителска среща на тема „Ние и вие – заедно за нашите деца. Партньорство в борбата за преждевременното напускане на училище“. С представената презентация присъстващите се запознаха с необходимостта от подкрепа на децата. След презентацията се проведе дискусия и родителите изразиха своето мнение по въпроса.

 

 Тематична родителска среща

Днес 25.10.2022г се състоя родителска среща на тема „Успешни подходи за повишаване участието и ангажираността на родителите“ инициирана от училищния медиатор Гюлджихан Юсмен. Присъстваха родители на ученици от всички класове. Медиатора представи презентация по темата. След презентацията родителите изразиха своето мнение и предложения за по – ползотворна работа между училището и родителите. На родителската среща се избраха родители за клуб „Активни родители“.

 

Тематична родителска среща

На 18.11.2022г. за родителите на ученици от начален етап се проведе тематична родителска среща на тема „Как децата се учат да регулират емоциите си“. С представената презентация присъстващите се запознаха с необходимостта от подкрепата и разбирането, което родителите трябва да проявяват към децата си. След презентацията се проведе дискусия и родителите изразиха своето мнение по въпроса.