ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

За родителите

Тематична родителска среща

На 10.11.2022г. за родителите на ученици в VІІ клас се проведе тематична родителска среща на тема „Ние и вие – заедно за нашите деца. Партньорство в борбата за преждевременното напускане на училище“. С представената презентация присъстващите се запознаха с необходимостта от подкрепа на децата. След презентацията се проведе дискусия и родителите изразиха своето мнение по въпроса.

 

 Тематична родителска среща

Днес 25.10.2022г се състоя родителска среща на тема „Успешни подходи за повишаване участието и ангажираността на родителите“ инициирана от училищния медиатор Гюлджихан Юсмен. Присъстваха родители на ученици от всички класове. Медиатора представи презентация по темата. След презентацията родителите изразиха своето мнение и предложения за по – ползотворна работа между училището и родителите. На родителската среща се избраха родители за клуб „Активни родители“.

 

Тематична родителска среща

На 18.11.2022г. за родителите на ученици от начален етап се проведе тематична родителска среща на тема „Как децата се учат да регулират емоциите си“. С представената презентация присъстващите се запознаха с необходимостта от подкрепата и разбирането, което родителите трябва да проявяват към децата си. След презентацията се проведе дискусия и родителите изразиха своето мнение по въпроса.

 

 

 

 

Прикачени документи

График за провеждане на контролни и класни работи през ІІ срок на 2022 - 2023 учебна година
Заявление до директора за отсъствие до 7 дни
Заявление до класния ръководител за отсъствие до 3 дни
Програма за приобщаване на родителите към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот 2022-2023г
Списък на родителите от клуб "Активни родители" 2022 - 2023г
График за провеждане на допълнително обучение с ученици, които показват сериозни пропуски и необходимост от подкрепа 2022-2023г
График класни и контролни І срок на 2022 - 2023 учебна година
График за провеждане часа за консултиране на родителите 2022 - 2023г
График провеждане на консултации на учителите по учебни предмети 2022 - 2023 година
Заповед за провеждане на втора поправителна сесия
Препоръчителна литература за 2 - 7 клас
Помагала 1 - 7 клас за учебната 2022/2023 година
Учебници 1 - 7 клас за учебната 2022/2023 година
Заповед провеждане на първа поправителна сесия
График на дейностите, свързани с приемането и записването на ученици в І клас за учебната 2022/2023 година
Училищен план - прием на ученици за учебната 2022 - 2023 година
Инструктаж за ученика НВО VІІ клас
Инструктаж за ученика НВО ІV клас
График провеждане на консултации на учителите по учебни предмети ІІ срок 2021 - 2022 година
Информиране на родителите на деца записани в първи клас
График за провеждане консултации на учителите по учебн предмети 2021 - 2022
График за провеждане часа за консултиране на родителите 2021 - 2022г