ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Мисия и визия

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Основно училище „Васил Априлов“ с. Голеш осигурява за учениците от населеното място и прилежащото село Добруджанка качествен образователен процес чрез създадена оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрен интерес и уважение към потребностите и интересите на децата. Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и пълноценен живот в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.  

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Вярваме, че ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш ще се утвърди като средище за формиране на автономни  личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.