ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Ученически съвет

РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021/ 2022 ГОДИНА

Председател - Ниляй Джунаит Исмет VІІ А клас

Заместник - председател - Юсуф Сейхан Юсуф VІІ Б клас