ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Обществен съвет

Прикачени документи

Протокол № 4 - 28.02.2024 г.
Покана за заседание на 28.02.2024 г.
Протокол № 3 - 16.02.2024 г.
Покана за заседание на 16.02.2024 г.
Протокол № 2 - 30.01.2024 г.
Покана за заседание на 30.01.2024 г.
Протокол № 1 -13.09.2023 г.
Покана за заседание 13.09.2023 г.
Отчет обществен съвет 2022 - 2023 г.
Протокол № 6 от 23.06.2023 г.
Покана за заседание на 23.06. 2023 г.
Протокол № 5 от 05.06.2023 г.
Покана за заседание на 05.06. 2023 г.
Протокол № 4 от 07.03.2023 г.
Покана за заседание на 07.03. 2023 г.
Протокол № 3 от 13.02.2023 г.
Покана за заседание на 13.02. 2023 г.
Протокол № 2 от 30.01.2023 г.
Покана за заседание на 30.01.2023 г.
Протокол № 1 от 12.12.2022 г.
Покана за заседание на 12.12.2022 г.
Протокол от събрание на родителите за избор на членове на обществен съвет 17.11.2022г
Покана за избор на членове на обществен съвет 17.11.2022 г.
Покана за общо събрание на 03.10.2022 г.
Отчет обществен съвет 2021/2022 г.
Протокол №5 - 05.07.2022 г.
Покана за заседание 05.07.2022 г.
Протокол № 4 14.03.2022 г.
Покана за заседание 14.03.2022г
Протокол №3 09.03.2022г
Покана за заседание 09.03.2022г
Протокол №2 20.01.2022г
Покана за заседание 20.01.2022г
Протокол №1 27.10.2021г
Покана за заседание 27.10.2021г
Отчет обществен съвет 2020/2021г
Протокол № 7 - 05.06.2021г
Покана за заседание 05.06.2021г
Протокол № 6 - 15.04.2021г
Покана за заседание 15.04.2021г
Протокол №5 - 24.02.2021г
Покана за заседание 24.02.2021г
Протокол №5 - 24.02.2021г
Покана за заседание 24.02.2021г
Протокол № 4 - 23.02.2021г
Покана за заседание 23.02.2021г
Протокол № 4 - 23.02.2021г
Покана за заседание 23.02.2021г
Протокол № 3 - 22.02.2021г
Покана за заседание 22.02.2021г
Протокол № 2 - 119.01.2021г
Покана за заседание 19.01.2021г
Протокол №1 - 13.10.2020г
Покана за заседание на 13.10.2020г
Отчет обществен съвет 2019 - 2020г
Протокол №5 06.07.2020г
Покана за заседание на 06.07.2020г
Протокол №4 05.03.2020г
Покана за заседание 05.03.2020г
Протокол № 3 24.02.2020г
Покана за заседание 24.02.2020г
Протокол № 2 - 21.01.2020г
Покана за заседание 21.01.2020г
Състав на обществения съвет - мандат 2019/2022 година
Протокол № 1 -11.12.2019г
Покана за учредително заседание на обществен съвет 11.12.2019г