ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Екип

Елена Янкова - директор

Калинка Ташева - заместник - директор

 

Четвърта възрастова група 6 -7 годишни:

Магдалена Павлова - старши учител

 

Мерал Мехмед - старши учител в подготвителна група

 

Начален етап:

Татяна Иванова - старши учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

 

Живка Траянова - старши учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

 

Стоянка Рачева -  старши учител, в група за целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас)

 

Дияна Маринова -  старши учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

Класен ръководител на ІІА клас

 

Красимира Няголова - старши учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

Класен ръководител на ІІБ клас

 

Недялка Костадинова -  старши учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

ІІ група ЦДО

 

Светла Йорданова - старши учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

Класен ръководител на ІІІ клас

 

Иванка Цветкова -  старши учител, в група за целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас)

 

Гергана Чешмеджиева - учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

Класен ръководител на ІV клас

 

Евгения Курдова -  учител, в група за целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас)

 

Веселина Иванова - учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

 

Прогимназиален етап:

Сонгюл Кадир -  учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап

 

Марияна Курдоманова - старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап

 

Велина Великова - старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап

 

Пламена Стоичкова - старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап

 

Маруся Дочева - старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап

 

Стоянка Григорова -  старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап

 

Йорданка Ташева -  учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап

 

Сердар Неври - учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап

 

Елка Алексиева -  учител, в група за целодневна организация на учебния ден (V - VІІ клас)