ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Екип

Елена Янкова - директор

Калинка Ташева - заместник - директор

 

Четвърта възрастова група 6 -7 годишни:

Магдалена Павлова - старши учител

 

Мерал Мехмед - старши учител в подготвителна група

 

Начален етап:

Живка Траянова - старши учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

 

Стоянка Рачева -  старши учител, в група за целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас)

 

Цанка Неделчева -  старши учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

 

Красимира Няголова - старши учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

 

Недялка Костадинова -  старши учител, в група за целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) 

 

Светла Йорданова - старши учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

 

Иванка Цветкова - старши учител, в група за целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас)  

 

Гергана Чешмеджиева - учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

 

Евгения Курдова -  учител, в група за целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас)

 

Веселина Иванова - учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

 

Дияна Маринова -  старши учител, начален етап на основното образование (І - ІV клас) 

 

Прогимназиален етап:

Сонгюл Хасан -  учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап (V - VІІ клас)

 

Марияна Курдоманова - старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап (V - VІІ клас)

 

Велина Великова - старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап (V - VІІ клас)

 

Пламена Стоичкова - старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап (V - VІІ клас)

 

Маруся Дочева - старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап (V - VІІ клас)

 

Стоянка Григорова -  старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап (V - VІІ клас)

 

Татяна Иванова -  старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап (V - VІІ клас)

 

Сердар Неври - учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап (V - VІІ клас)

 

Елка Алексиева -  учител, в група за целодневна организация на учебния ден (V - VІІ клас)